Hotarararea 921 din 20 noiembrie 1995

Hotarare numarul 921 din data 20 noiembrie 1995 privind unele masuri pentru stimularea practicarii apiculturii si asigurarea protectiei familiilor de albine
Publicat : Monitorul Oficial partea I numarul 281 din 4 decembrie 1995
Emitent : Guvernul Romaniei     Intra in vigoare : 04 decembrie 1995

Guvernul Romaniei hotaraste:

Art. 1
(1) Ministerul Agriculturii si Alimentatiei, Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei Mediului si Departamentul pentru Administratie Publica Locala asigura protejarea si utilizarea optima a resurselor melifere, adoptand in acest scop masurile prevazute de lege.
(2) Aplicarea masurilor de protejare si utilizare optima a resurselor melifere revine Comisiei centrale si comisiilor judetene de baza melifera si stuparit pastoral, care colaboreaza in acest sens cu Asociatia Crescatorilor de Albine din Romania.

Art. 2
(1) Regiile autonome din agricultura si silvicultura vor asigura amplasarea, fara plata, pe terenurile aflate in administrarea lor, a familiilor de albine, la cererea apicultorilor interesati, pe baza repartitiilor emise de comisiile prevazute la art. 1 alin. (2).
(2) Consiliile locale ale comunelor, oraselor si municipiilor, precum si Asociatia Crescatorilor de Albine din Romania ii vor sprijini pe apicultori in realizarea operatiunilor prevazute la alin. (1).

Art. 3
(1) Atribuirea, in conditiile art. 2, a terenurilor din fondul forestier aflat in proprietatea publica a statului se va face fara a fi afectata dezvoltarea normala a arboretelor.
(2) Apicultorii raspund penal, contraventional sau material, potrivit legii, pentru nerespectarea reglementarilor silvice si pentru pagubele produse fondului forestier.

Art. 4
In temeiul repartitiei privind amplasarea familiilor de albine, emisa de comisia judeteana de baza melifera si stuparit pastoral, unitatile silvice vor incheia cu beneficiarul repartitiei conventii in care se vor stipula suprafata de teren afectata, asigurandu-se cel mult 5 m2 pentru fiecare familie de albine, perioada de atribuire a terenurilor, obligatiile reciproce, precum si alte clauze legate de protejarea fondului forestier.

Art. 5
Organele sanitare veterinare nu vor percepe tarife de manopera pentru eliberarea certificatelor de sanatate necesare deplasarii stupinelor in pastoral sau pentru polenizarea culturilor agricole entomofile, precum si pentru combaterea epizootiilor la albine.

Art. 6
(1) Directiile generale pentru agricultura si alimentatie judetene si a municipiului Bucuresti si agentiile pentru protectia mediului vor asigura, cu sprijinul autoritatilor administratiei publice locale, coordonarea actiunilor de prevenire a intoxicatiilor la albine.
(2) In perioada infloritului plantelor melifere si a celor care isi realizeaza polenizarea cu ajutorul albinelor, aplicarea tratamentelor cu produse toxice pentru albine se va efectua in conditiile stabilite de lege si cu prealabila avertizare a apicultorilor.

Art. 7
Polenizarea dirijata a culturilor agricole entomofile cu ajutorul albinelor se realizeaza, in temeiul contractelor incheiate intre proprietarii familiilor de albine si detinatorii de culturi, cu sprijinul Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania.

Art. 8
In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, prin ordin al ministrului agriculturii si alimentatiei, elaborat in colaborare cu Asociatia Crescatorilor de Albine din Romania si autoritatile publice prevazute la art. 1, se vor stabili competenta si modul de functionare a Comisiei centrale si a comisiilor judetene de baza melifera si stuparit pastoral.

PRIM-MINISTRU NICOLAE VACAROIU
Contrasemneaza: Ministrul apelor, padurilor si protectiei mediului, Aurel Constantin Ilie
Secretar de stat, seful Departamentului pentru Administratie Publica Locala, Octav Cozmanca
Ministrul agriculturii si alimentatiei, Valeriu Tabara

Publicata in Monitorul Oficial cu numarul 281 din data de 4 decembrie 1995

Acest articol a fost publicat în legislatie și etichetat cu . Salvează legătura permanentă.

Comentariile nu sunt permise.